BR-AGCF2W

  • 商品总价:

    数量:

商品加入购物车

微信支付商家,正品保证,假一罚三,七天无条件退换货。

发那科原厂 黑色插头 正品 原装 发那科原厂 

Type:BR-AGCF2P  A06B-0177-D106  BR-AGCF2W A98L-0031-0011#L

Brand:Panasonic  

Country of origin:Japan  

Voltage:6V  

Main application:Special for Fanuc CNC

REPLACES - 


A06B-6093-K001, 
A06B6093K001, 
A98L-0031-0011 L, 
A98L-0031-0011#L, 
A98L-0031-0011-L, 
A98L-0031-0011/L, 
A98L00310011#L, 
A98L00310011L, 
BR-AGCF2W, 

产品规格︰

型号/容量/工作电流/直径X高度/重量  
BR-2/3AH 1350mAh 2.5mA 17X33.5mm 13.5g  
BR-2/3A 1200mAh 2.5mA 17X33.5mm 13.5g  
BR-2/3AG 1450mAh 2.5mA 17X33.5mm 13.5g  
BR-2/3AGCT4A 2400mAh 2.5mA 34X34X33.5mm 55g  
BR-A 1800mAh 2.5mA 17X45.5mm 18g  
BR-AH 2000mAh 2.5mA 17X45.5mm 18g  
BR-AG 2200mAh 2.5mA 17X45.5mm 18g  
BR-C 5000mAh 5mA 26X50.5mm 42g  
BR-AGCF2W 1800mAh 2.5mA 34X17X45.5mm 36g  
BR-CC2TH 5000mAh 5mA 52X26X50.5mm 88g (6V)